A Közösségi Ház tevékenységének bemutatása

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház működésével a helyi lakosság információs és művelődési érdekeit szolgálja. Kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez és bonyolít le. Kiemelt figyelmet fordít az időskorúak társadalmi integrációjára, a gyermekek, fiatalok és családok életminőségének javítására, a foglalkoztatás elősegítésére és az esélyegyenlőségre. Az intézmény közművelődési feladatai:
 •  Helyi kultúra gondozása
 • A közösségi művelődési tevékenységen belül amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző alkotóműhelyek támogatása, az önmegvalósítás, az alkotókedv felkeltése és fejlesztése.
 •  A lakosság mindennapi életét segítő, életminőségét javító tevékenység végzése, szakképző tanfolyamok kezdeményezése, közhasznú ismeretek, nyelvtanfolyamok, rekreációt elősegítő foglalkozások biztosítása a helyi igények alapján, tanácsadások, szolgáltatások nyújtása a lakosság számára.
 •  Lakossági kezdeményezések, civil szervezetek, mozgalmak, egyesületek segítése információval, helyiséggel, a helyi társadalmi igényeket kielégítő különféle szolgáltatások (egészségügyi, szociális, jogi stb.) megteremtése, a civil szervezetek támogatása az érdekérvényesítésben, a kommunikációs csatornák kiépítésének segítése.
 •  Ifjúsági és nyugdíjas művelődési, szórakozási és rekreációs alkalmak kínálata.
 • A település társadalmi eseményeit színesítő kulturális rendezvények megvalósítása, illetve együttműködés az aktuális program szervezőivel.
 • A nemzeti, nemzetiségi és kisebbségi kultúrák megismertetése, népszerűsítése a kulturális alkotások bemutatásával.
 •  Szórakoztató, könnyedebb kikapcsolódást biztosító színvonalas programok kínálata.
 • A közintézmények, oktatási és nevelési intézmények kulturális munkájának segítése.
 • Települési kulturális információs adatbázis működtetése, közművelődési statisztikai adatszolgáltatás.
 • Minden olyan közművelődési tevékenység végzése, amelyet a hatályos 1997. évi CXL., a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény a települési (városi) közművelődési intézményeknek megszabott.
Az intézményben állandó programok, összejövetelek, fórumok, az alábbiak: – Vidám Tavasz Klub-klubdélután – Barátság Nyugdíjas Klub-klubdélután – Pilisi Hegyeki Pincesor Egyesület-taggyűlés – Pilisi Nép-és Gazdakör-taggyűlés, egyéb rendezvényei – Fidesz helyi szervezete – MSZP helyi szervezete – Jobbik helyi szervezete – DK helyi szervezete – PSAVE  – CÉL Egyesület – KÖSZ Egyesület – Lakossági Civil Fórum – Falugazdász ügyfélfogadása – Tüdőszűrés – Véradás  Az intézmény nagyterme (82 m2 ), kisterme (27 m2 ) alkalmas ezen programok, rendezvények megtartására. A terembérleti díjak a következők:
 1. párt illetve jelölő szervezetek esetében nagyterem 800.- Ft / megkezdett óra, kisterem 275.- Ft / megkezdett óra
 2. a helyi civil szervezetek esetében a nagyterem és a kisterem is 100.- Ft / megkezdett óra
 3. A paci alapú terembérlet, mely eseti alkalmakra szolgál – nagyterem esetében 2.650.- Ft / megkezdett óra, – kisterem esetében 1.500.- Ft/ megkezdett óra.
A termek bérbeadását a fenntartó Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott  5/2015. (III.01.) sz. önkormányzati rendelete szabályozza.