A Közösségi Ház tevékenységének bemutatása

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház mint Pilis Város kulturális intézménye számos civil szervezettel, klubbal, alapítvánnyal, egyesülettel, pártok helyi szervezeteivel, oktatási és kulturális intézménnyel tart közös programokat, rendezvényeket.

Az intézményben állandó programok, összejövetelek, fórumok, az alábbiak:
A Vidám Tavasz Klub minden hétfőn klubdélutánt tart a közösségi házban, valamint itt rendezi aktuális eseményeit így: Idősek napja, Anyák napja, nyugdíjas találkozók.
A könyvtár kulturális rendezvényeinek, író-olvasó találkozóinak, költészet napi eseményeinek, irodalmi estjeinek is több esetben a közösségi ház ad otthont. Egyéb kulturális rendezvényeink az intézmény területén belül: gyermekrajz kiállítás, fotókiállítás, díszmadár kiállítás, képzőművészeti kiállítás. Havi rendszerességgel itt tartanak fórumokat, gyűléseket a pártok helyi szervezetei.

A Közösségi Házban minden évben tüdőszűrést, valamint negyedévi rendszerességgel véradásokat szerveznek.

Az intézmény nagyterme (82 m2 ), kisterme (27 m2 ) alkalmas ezen programok, rendezvények megtartására.
A terembérleti díjak a következők:

 1. párt illetve jelölő szervezetek esetében
  – nagyterem 800.- Ft / megkezdett óra,
  – kisterem 275.- Ft / megkezdett óra
 2. a helyi civil szervezetek esetében a nagyterem és a kisterem is 100.- Ft / megkezdett óra
 3. A paci alapú terembérlet, mely eseti alkalmakra szolgál
  – nagyterem esetében 2.650.- Ft / megkezdett óra,
  – kisterem esetében 1.500.- Ft/ megkezdett óra.

A termek bérbeadását Pilis Város Önkormányzata 5/2015. (III.01.) sz.  Önkormányzati rendelete szabályozza.