Tájékoztatás kép- és videofelvételekkel kapcsolatos adatkezelésről

Tájékoztatás kép- és videofelvételekkel kapcsolatos adatkezelésről

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen kép- és videofelvételek készülnek, amelyeken felismerhetők, beazonosíthatók lehetnek a felvételen szereplőszemélyek, s amelyeket az alábbi médiafelületeken tervezünk nyilvánosságra hozni:

https://www.kjvk.huwww.facebook.com/pg/Kármán-József-Városi-Könyvtár-és-Közösségi-Ház-248321711986714Hírnök a Pilisi Önkormányzat lapja • Pilisi Önkormányzat weboldala www.pilis.hu • Képüsz Kft helyi televízió

A rendezvény területére történő belépéssel (ráutaló magatartás) jelen tájékoztatást tudomásul véve hozzájárul, hogy kép- illetve videofelvétel készülhet Önről, amelyet nyilvánosságra hozhat a felsorolt médiafelületeken a rendezvény szervezője. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást alábbi elérhetőségeinken, továbbá kérheti, hogy azokat a felvételeket, amelyeken felismerhető vagy beazonosítható ne hozzuk nyilvánosságra, illetve kérheti a megjelentetett felvételek fenti médiafelületekről történő eltávolítását, törlését.

Adatkezelő neve: Kármán József Városi Könyvtár
Postai címe: 2721 Pilis, Kávai út 1.
Email címe: konyvtar.pilis@gmail.com
Telefonszáma: 06-29/498-851

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: 36-1/391-1400
Weboldal: www.naih.hu