A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház könyvtári gyűjteményei és szolgáltatásai

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház feladatait elsősorban az 1997. évi, többször módosított CXL., a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény határozza meg. Konkrét feladatait a fenntartó által elfogadott Alapító Okirat, Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi feladatairól, a helyi közművelődési, közgyűjteményi tevékenység támogatásáról szóló rendelete, valamint az intézmény SZMSZ-e tartalmazza.

Az intézmény célja és küldetése

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház működésével a helyi lakosság információs és művelődési érdekeit szolgálja. A könyvtár kulturális értékek közvetítője, közösségi tér, amely számos művelődési lehetőséget kínál a helyi közösség számára. Teret biztosít az olvasás és az információs műveltség fejlesztésére. Elkötelezettek az élethosszig tartó tanulás, a digitális írástudás fejlesztése, a szabadidő tartalmas eltöltése valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtéséért.

Városi könyvtárként feladata közösségi térként lehetőséget teremteni a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához, megfelelő színteret biztosítani a kulturális értékek közvetítéséhez, a közművelődési, közösségi igények szolgálatához, segítséget nyújtani a földrajzi helyzetéből adódó hátrányok leküzdéséhez és ösztönözni a település lakóinak kulturális, művészeti és közösségi önszerveződését.

A könyvtár állománya 2020. december 31-én 22059 dokumentum  volt. Szerény számban hangoskönyv is találhatók intézményünkben, azonban könyvtárunk szolgáltatásai elsősorban a könyvekre és az időszaki kiadványokra alapozódnak. 

A Könyvtár szolgáltatásait helyben beiratkozás nélkül, minden magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti, a dokumentumokat azonban kizárólag a beiratkozott, lakcímmel rendelkező használók kölcsönözhetik!

A Könyvtár a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • dokumentumok helyben használata,
 • dokumentumok kölcsönzése
 •  dokumentumok könyvtárközi kölcsönzése,
 • általános tájékoztatás személyesen, levélben, telefonon vagy interneten,
 • irodalomkutatás,
 • közhasznú tájékoztatás,
 • helytörténeti tájékoztatás,
 • gyermekkönyvtári foglalkozások,
 • dokumentumok előjegyzése,
 • számítógépes szolgáltatások,
 • reprográfia (fénymásolás, nyomtatás, scennelés),
 • könyvtár által szervezett rendezvények, egyéb programok.

A beiratkozott használó éves tagsági díjat köteles fizetni, amely mértékét a fenntartó önkormányzat képviselő testülete hagy jóvá.

Térítési/szolgáltatási díjak:

Az általános iskolás tanulóknak, a 70 éven felüli nyugdíjasoknak, a pedagógusoknak, a közgyűjteményi és közművelődési dolgozóknak a tagság ingyenes.

Felnőtt beiratkozott használóknak 1200 Ft/év.

A nyugdíjas 70 év alatti beiratkozott használóknak 600 Ft/év.

A diákigazolvánnyal rendelkező középiskolai és felsőoktatási intézményben tanuló diákoknak 600 Ft/év.

Késedelmi díj: 10 Ft/könyv/nap.

DJP pont szolgáltatási díjak:

 • Nyomtatás, fénymásolás díja: A/4 /oldal fekete-fehér: 30 Ft
 • Nyomtatás, fénymásolás díja: A/4/oldal színes: 120 Ft
 • Nyomtatás, fénymásolás díja: A/3/oldal fekete-fehér: 60 Ft
 • Nyomtatás, fénymásolás díja: A/3/oldal színes: 240 Ft
 • Szkennelés díja: 30 Ft/oldal
 • Internethasználat díj: 300 Ft/óra

A kölcsönzési határidő és az egyszerre kölcsönözhető dokumentumok száma:

Könyv: 3 hét, 6 db
CD és a  hangoskönyv: 3 hét, 3 db
Folyóirat: 1 hét, 6 db

A kézikönyvtárban elhelyezett dokumentumokat csak kivételesen lehet kölcsönözni!