A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház könyvtári gyűjteményei és szolgáltatásai

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház mint könyvtári intézmény közkönyvtár, gyűjteményét a könyvtári jogszabályok, mindenekelőtt az 1997. évi CXL., a könyvtári ellátásáról szóló törvény valamint a Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott Gyűjtőköri szabályzat alapján alakítja.

A könyvtár állománya 2018. december 31-én 25438 dokumentum  volt. Szerény számban egyéb dokumentumtípusok (diafilm, hangoskönyv) is találhatók intézményünkben, azonban könyvtárunk szolgáltatásai elsősorban a könyvekre és az időszaki kiadványokra alapozódnak Könyvtárunkban hozzáférhetők a Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testülete üléseinek felvételei.
Felnőtt részlegünk mellett gyermekkönyvtári gyűjteményünk és szolgáltatásaink is vannak. Helyismereti gyűjteményünkben a településre és környékére vonatkozó irodalmat, a helyi kiadványokat, s pilisi szerzők írásait, a rájuk vonatkozó szakirodalmat továbbá névadónk, Kármán József műveit és a rá vonatkozó irodalmat gyűjtjük. 2008-ban elkészült a Hírnök című helyi lap repertóriuma és folyamatosan építjük a Pilisi Helytörténeti Adatbázis (PIHTA) építését, 2012-ben befejeződött a Pest megyei Hírlap Pilisre vonatkozó cikkeinek kigyűjtése.

A Kármán József Városi Könyvtár használatát a Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott Használati szabályzat határozza meg. Szolgáltatásainkat a beiratkozást követően ingyen vehetik igénybe Pilis város polgárai, de helyben bárki használhatja könyvtárunkat. A könyvtár kölcsönzési állományából egy olvasó egyszerre 6 könyvet kölcsönözhet legfeljebb 3 hétre. A kézikönyvtárban elhelyezett dokumentumokat csak kivételesen lehet kölcsönözni. A könyvtári beiratkozás díjtalan, az eMagyarország pont használata viszont térítéshez kötött, jelenleg óránként bruttó 200 Ft. A könyvtárunkban igénybe vehető reprográfiai szolgáltatások ára: internetről történő nyomtatás oldalanként bruttó 30 Ft/oldal, fénymásolás oldalanként bruttó 15 Ft/oldal. Késedelmes olvasóink késedelmi díjat tartoznak fizetni, ennek összege dokumentumonként 5 Ft/nap.
A könyvtárközi kölcsönzés díja a mindenkori postai szállítási díj, illetve a küldő intézmény által esetleg felszámított egyéb költségek. Könyvtárközi kölcsönzés keretében kapott dokumentumok használatára a küldő könyvtár előírásai vonatkoznak (például az, hogy csak helyben lehet használni).
Könyvtárunkban a Szikla 21 integrált könyvtári rendszert használjuk, 2005-ben lezártuk a cédulakatalógusok építését.